“Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.”

1 Timotheüs 2:12-13 HSV

Het feminisme is een verzameling maatschappelijke en politieke bewegingen die al meer dan 150 jaar de in hun ogen ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven op economisch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak. Uit deze beweging zijn een aantal mooie dingen gekomen zoals bijv. meer bewustwording tegen het seksuele geweld dat helaas nog steeds teveel aanwezig is in de wereld tegen vrouwen. Ook hebben vrouwen meer en gelijkere kansen in de maatschappij gekregen.

Toch zijn er ook een aantal zeer negatieve consequenties uit deze stroming gekomen zoals het “recht” op abortus wat vrouwen zouden moeten hebben en de mogelijkheid op vrije seks met wie en wanneer je maar wilt. (deze twee punten hangen natuurlijk nauw samen met elkaar)

God heeft in de Bijbel een duidelijk beeld neergezet over de positie van de man en de vrouw. Allereerst is er sprake van een gelijkwaardigheid aangezien God ervoor koos om Eva uit de zij van Adam te nemen. Voor God is de vrouw geen procent minderwaardig dan een man! Een getrouwde man en een vrouw horen als een team te functioneren waarin de man als “de aanvoerder” functioneert. (denk even in sporttermen) De vrouw hoort de man onderdanig te zijn in die rol en de positie van autoriteit te accepteren.

Mannen worden in de Bijbel opgeroepen om hun vrouw net zo lief te hebben als zichzelf! God wil dat iedere man zijn vrouw eert, als hij dit niet doet kan dat er zelfs voor zorgen dat zijn gebeden niet verhoort worden!

In deze video zullen deze vragen zullen o.a. aan bod komen:

Wat is het feminisme?

Wat is wettisch?

Wat zegt de Bijbel over de positie van man/vrouw?

Moet een vrouw zwijgen in de gemeente?

Mag een vrouw leiding geven?

Wat zegt de Bijbel over hoofdbedekking?

Aanbevolen boeken:

Prolife van Rendy Alcorn

Seksuele indoctrinatie in schoolboeken van Gezin in gevaar

Hypergenade van Michael L. Brown

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?