81. Als je VRUCHTEN wilt dragen voor God ZAL je worden vervolgd!

“En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.”

2 Timotheüs 3:12 HSV

Bijna 2000 jaar geleden vertelde Paulus tegen Timotheüs het volgende: “En ook ALLEN die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” Hij gebruikte niet de woorden “misschien” of “als je geluk hebt overkomt het jou niet” maar ALLEN die een godsvruchtig leven willen leven……. zullen worden VERVOLGD!

Dus zal iedere christen zichzelf de sobere vraag moeten stellen…… heb ik vervolging in mijn leven of speekt iedereen goed van mij? Jezus vertelde dat het simpelweg niet mogelijk is dat iedereen goed van je spreekt omdat je steeds meer aan Zijn beeld gelijkvormig zal worden. Iedere christen die vruchten wil dragen voor Gods Koninkrijk zal de machten van de duisternis achter zich aan krijgen omdat de duivel er nou eenmaal niet van houd als het licht begint te schijnen op een duistere plaats.

Toch zegt Jezus hierop dat we niet bang hoeven te zijn hiervoor, we horen veelmeer bang (de vreze des Heeren) te zijn voor degene die nadat Hij je gedood heeft ook de macht heeft om je te werpen in de hel. We zullen door veel verdrukkingen heen uiteindelijk Gods koninkrijk binnengaan.

In deze video wil graag twee centrale vragen gaan behandelen:

– Waarom vervolgd de wereld christenen?

– Welke zegeningen komen voort uit lijden en vervolging?

God heeft ons geen makkelijke reis beloofd maar wel een behouden aankomst!

Aanbevolen boeken:

Foxe’s book of martyrs van John Foxe

Zij mogen de Hemel niet zien van Soon Ok Lee

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?