“Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.”

Hebreeën 12:3-4 HSV

Het leven is lang niet altijd makkelijk, we kunnen te maken krijgen met ontmoediging, strijd, lijden en tegenslag. De Bijbel zegt niet dat dit plotsklaps verdwijnt als je een christen bent. Soms kunnen we zoveel tegenstand in ons christelijke leven ervaren dat we door de bomen even het bos niet meer zien. De Bijbel zegt dat het lijden van Christus overvloedig over ons zal komen maar daarmee komt ook de vertroosting van Christus over ons! Het sleutelwoord waarmee de Bijbel ons bemoedigd is: Volharding!

Volharding is een cruciaal onderdeel bij een vruchtbaar christenleven, we lezen in de Bijbel dat dit vaak samengaat met gebed. Jezus verdroeg het grote lijden aan het kruis omdat hij wist wat Hem te wachten stond als Hij zou volharden. Datzelfde mogen wij als christenen ook doen, we kijken tijdens het lijden naar de hemelse schatten die ons straks te wachten staan. Niet aards, maar hemelgericht!

In deze nieuwe video van “Één in de naam van Jezus” wil ik het hebben over volharden in het geloof. Wie overwint……..zal het eeuwige leven beërven! Laat je bemoedigen.

Aanbevolen boeken:

Waarom grijpt God niet in van Wilkin van de Kamp

Koers houden in de storm van Derek Prince

Volg je ons al op YouTube?