“Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven voor het goud, maar de HEERE beproeft de harten.”

Spreuken 17:3 HSV

Gods ogen gaan over de hele wereld om de mensen te beproeven. Deze beproeving vindt vaak plaats bij mensen die juist Gods wil doen. Waarom staat God soms zoveel pijn in het leven mensen toe? Zodat ze een grotere openbaring van Zijn heerlijkheid krijgen!

Bij deze testen in ons leven geeft God soms de duivel een mogelijkheid om ons leven aan te vallen met bijvoorbeeld vervolging. Paulus had een doorn in het vlees en dit was iets wat God in zijn leven toestond. Hij realiseerde zich dat als hij vleselijk zwak was en totaal afhankelijk van Christus, het opstandingsleven van Jezus ten volle zichtbaar kon worden in hem. Het is heel belangrijk om te beseffen dat God NOOIT een beproeving geeft die te zwaar is, ook al kan dat op momenten wel eens zo lijken. Als je in gebed de strijd aangaat en het in de handen legt van God zal Hij je uiteindelijk de overwinning geven.

Het leven van Jezus is daarin een voorbeeld voor alle mensen, Hij werd door de duivel beproeft maar bleef de waarheid van Gods Woord verkondigen. Zelfs toen Hij door de grootste beproeving ging in de periode rond Golgotha bleef Jezus Zijn leven in de hand van Zijn Vader leggen.

Petrus vat het misschien nog wel het mooist samen door te zeggen dat we onszelf juist mogen verblijden in de beproevingen omdat we hierdoor deel krijgen aan het lijden van Christus.

Aanbevolen boeken:

Waarom grijpt God niet in van Wilkin van de Kamp

Koers houden in de storm van Derek Prince

Volg je ons al op YouTube?