“Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.”

Romeinen 13:3 HSV

De Bijbel draagt ons in Romeinen 13 op om de aardse overheid gehoorzaam te zijn want het gezag is ingesteld door God. Wie zich tegen zo instelling verzet is eigenlijk opstandig tegenover God. Als christenen betalen we dus netjes onze belastingen en zorgen we ervoor dat we geen onnodige onrusten veroorzaken tegenover onze overheid.

De bovenstaande principes weten de meeste christenen wel uit hun hoofd, alleen weet je ook dat God ons soms oproept om de overheid juist ONgehoorzaam te zijn? Zodra een overheid meer en meer corrupt wordt en aan de Bijbelse waarheden gaat trekken is het belangrijk dat we het doen van Gods wil BOVEN hebben staan dan die van de overheid!

We lezen deze principes in de verhalen van Daniel die niet wilde bidden voor een andere God zelfs nadat dit in de wet was vastgelegd of in het verhaal van Sadrach, Mesach en Abed-Nego toen ze niet wilde buigen voor het gouden beeld van Babylon.

Toen Petrus en de andere apostelen voor het Sanhedrin stonden werd het ze verboden om nog te spreken over Jezus op monde van behoorlijke straffen. Toch kozen ze ervoor om God meer gehoorzaam te zijn dan mensen!

Aanbevolen boeken:

Foxe’s book of martyrs van John Foxe

Zij mogen de Hemel niet zien van Soon Ok Lee

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?