“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.”

Romeinen 8:35-36 HSV

Op het moment dat je opnieuw geboren bent gaat je burgerschap van “aards” naar “hemels.” In Hebreeën 11 lezen we in de “wall of faith” dat de geloofshelden vanuit het verleden wisten dat ze op deze aarde maar vreemdelingen en bijwoners waren en dat ze hun oog gericht hadden op de hemelse stad. Ze besefte dat ze tijdens hun aardse leven al hemelburgers waren. Toen er vervolging kwam om de naam van Jezus werden ze soms gestenigd, in stukken gezaagd, onthoofd, verdrukt en mishandeld en namen ze de aangeboden verlossing niet aan…… want ze wisten waar ze zouden zijn na dit aardse vreemdelingschap, de hemel!

Ook in onze tijd worden er steeds vele miljoenen christenen vervolgd om de naam van Jezus. (Bron: www.opendoors.nl) Deze geloofshelden in landen als Noord-Korea, India, Iran, Pakistan en Afghanistan zijn bereid om de ultieme prijs te betalen bij vervolging. Heeft de kerk in Europa en Amerika soms wat vervolging nodig om weer vurig te worden voor Jezus? Laten we altijd bidden voor onze broeders en zusters in deze en andere landen waar het christendom (nog) niet openlijk beleden mag worden!

In deze video ga ik de volgende vragen behandelen:

Wat is een martelaar?

Zijn we aardbewoners of vreemdelingen?

8 martelaren in de Bijbel

Aanbevolen boeken:

Foxe’s book of martyrs van John Foxe

Zij mogen de Hemel niet zien van Soon Ok Lee

Christen, discipel of slaaf van Torben Sondergaard

De Christenreis van John Bunyan

 

 

 

Volg je ons al op YouTube?