“De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE , die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:”

Leviticus 23:1-2 HSV

Wist je dat ook God van feesten houd? Vaak hebben mensen een beeld van een boze strenge God, dit is niet het complete beeld zoals we dat vinden in de Bijbel. Hij wil dat mensen ook vrolijk zijn en samen denken aan Zijn goedheid en liefde voor de mensen. In Leviticus lezen we dat Hij 7 feesten geeft aan het Joodse volk om die jaarlijks te vieren:

Pascha

Feest van de ongezuurde broden

Feest van de eerstelingen

Wekenfeest

Bazuinenfeest

De grote verzoendag

Loofhuttenfeest

In deze feesten heeft God zijn 7000 jarig plan met de mensheid geopenbaard! Elk feest spreekt van het werk wat Jezus heeft gedaan in het verleden EN nog zal doen in de toekomst.

Veel christenen vieren kerst op 28 december terwijl we dit nergens kunnen terugvinden in de Bijbel, zelfs goede vrijdag is geen dag die klopt met wat we in de Bijbel lezen! Is het soms Gods wil dat we als gemeente weer teruggaan naar de feesten zoals we die lezen in Leviticus?

Aanbevolen boeken:

Wake up van Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort

De feesten des Heeren van H.B. Slagter

Volg je ons al op YouTube?