“Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.”

Mattheüs 24:34-35 HSV

Er zijn er de laatste jaren steeds meer christenen die denken dat de eindtijd helemaal niet meer komt omdat dit al gebeurd zou zijn in het jaar 70 na Christus. Ook het boek Openbaring zou grotendeels al vervuld zijn en voor christenen vandaag de dag van weinig profetische betekenis meer zijn.

Deze stroming binnen het christendom noem je “de preteristen” en zijn vaak ook nauw verband met de “kingdom now” theologie dat het 1000 jarig vrederijk nu op dit moment al aangebroken is en we als christenen dit zelf moeten gaan uitbreiden.

In deze video ga ik me richten op deze leer en natuurlijk toetsen aan de Bijbel. Is het preterisme nu een OPENBARING of DWALING?

Aanbevolen boeken:

– Wake up van Arno Lamm en Emile-Andre Vanbeckevoort

– De eindtijd wat gaat er gebeuren? van Derek Prince

– Daniël van Dick M. Stichter en Jeep van der Schoot

– De openbaring van Jezus Christus van van Jeep van der Schoot

– Het mysterie van de opname van Jaap Dieleman

Volg je ons al op YouTube?