“Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent.”

2 Petrus 1:11-12 HSV

Als christenen zijn we hier op aarde vreemdelingen en verlangen we naar een eeuwig koninkrijk. Hier hebben we geen blijvende stad, we zoeken tenslotte de toekomstige. Er zal een moment komen dat Jezus Zijn koninkrijk definitief zal vestigen op deze aarde bij Zijn wederkomst. Alle vijandige mensen die zijn gekomen om Jeruzalem en het Joodse volk te vernietigen zullen in één klap worden weggevaagd. Alle groten der aarde zullen zich moeten neerbuigen voor de Koning der koningen.

De duivel en al de andere boze machten zullen gebonden worden voor maar liefs 1000 jaar! Als dat gebeurd is zal Jezus in Jeruzalem op de troon van David plaatsvinden en kan het vrederijk gaan beginnen. Alle christenen die volhard hebben tot het einde en hun geloof hebben behouden zullen samen met Jezus gaan regeren tijdens deze periode waarin de rechtvaardigheid zal heersen.

Het zal een periode zijn zonder wapens en oorlogen, geen één volk zal meer tegen de ander optrekken. De mensen zullen niet meer leren hoe ze oorlog moeten voeren. De natuur zal weer teruggaan naar hoe de staat was in de hof van Eden en mensen zullen niet meer ziek zijn!

Als christenen hebben we een schitterende toekomst die ik in deze video wil gaan bespreken, een rijk van gerechtigheid!

Aanbevolen boeken:

Wake up van Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort

De openbaring van Jezus Christus van van Jeep van der Schoot

Every prophecy of the Bible van John F. Walvoord

Volg je ons al op YouTube?