“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.”

Openbaring 21:1-2 HSV

Nadat de 1000 jaar ten einde zijn zal de duivel nog een keer worden losgelaten en begint de laatste strijd die er gaat plaatsvinden op de aarde, de oorlog van Gog en Magog. God zal zelf met de duivel en zijn leger afrekenen en ze vervolgens voor eeuwig werpen in de hel. Op dat moment komt het 7000 jarig plan van God met deze wereld ten einde. De aarde en de atmosferen zullen allemaal verbranden.

Daarna zal er een nieuwe hemel komen en een nieuwe aarde. God zelf zal dan voor eeuwig bij de mensen wonen! Hij zal zelf alle tranen van de ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Elke vorm van ziekte, pijn, rouw, verdriet of moeite zal NOOIT meer bestaan….. We hebben daar geen zon meer nodig want God zelf zal het Licht zijn.

Als je besluit om je te bekeren van je zondes, het Evangelie van Jezus Christus te geloven en te belijden heb je eeuwig leven! Dat is een heerlijk vooruitzicht. Daarom zeggen we als christenen ook het volgende:

Ja, kom spoedig Heer Jezus!

Aanbevolen boeken:

– Wake up van Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort

– Daniël van Dick M. Stichter en Jeep van der Schoot

– De openbaring van Jezus Christus van van Jeep van der Schoot

– Every prophecy of the Bible van John F. Walvoord

Volg je ons al op YouTube?