87. Het is ISRAEL! (Gods liefde voor het Joodse volk)

“Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.”

Romeinen 11:17-18 HSV

Heb je je wel eens beseft dat veruit de meeste gebeurtenissen in de Bijbel zich afspeelde in Israël? Alle boeken uit de Bijbel zijn geschreven door Joden! Jezus is geboren, gestorven en opgestaan als een Jood. In Openbaring lezen we dat Jezus de leeuw uit de stam van Juda wordt genoemd en de wortel van David. Jezus zegt zelf dat het heil uit de Joden is!

In het eerste deel ga ik het hebben over de wonderlijke geschiedenis van het Joodse volk die na bijna 2000 jaar weer een eigen thuisland kregen in 1948. Na de vernietiging van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 begon de lange zwerftocht van het Joodse volk over de hele wereld. Daar werden ze vaak op een verschrikkelijk manier vervolgt (vaak door mensen die beweerde christenen te zijn) wat rond de 2e wereldoorlog het dieptepunt bereikte. Niet lang na WO2 kreeg het Joodse volk weer een eigen land, dat al zo lang geleden aan ze gegeven is door God met de belofte aan Abraham. Zijn verbond met Abraham is een eeuwig verbond en God houdt vast aan Zijn belofte!

In het tweede deel ga ik in op de vraag of christenen na de wedergeboorte ook Joden zijn of de vervanging van het Joodse volk. In de kerkgeschiedenis is de vervangingstheologie een zwarte bladzijde, Paulus maakte het heel duidelijk in Romeinen 11 dat God het Joodse volk niet verstoten heeft. Als heidenen mogen we enorm dankbaar zijn dat we nu deel hebben gekregen aan de olijfboom, dat betekent niet dat we niet boven het Joodse volk staan. Gods liefde voor het Joodse volk is nog steeds hetzelfde, als christenen horen we te bidden voor een massale bekering en natuurlijk voor de vrede van Jeruzalem!

Aanbevolen boeken:

Beloofd land van Derek Prince

De toekomst van Israël en de kerk van Derek Prince

Israël in het nieuws van Derek Prince

Wake up van Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort

Volg je ons al op YouTube?