“Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.”

Genesis 2:2-3 HSV

Hoor je als christen je rustdag nou te houden op de zondag of de sabbat?(de zaterdag) Dat is een vraagstuk die wel eens voor verhitte discussies kan zorgen onder christenen. Waar de meeste christenen het wel over eens zijn is dat de 7e dag de zaterdag is en niet de zondag. Op de 7e dag ruste God van de scheppingswerken die Hij had gecreëerd en heiligde hij die dag. Later legde God een gebod vast (als 1 van de 10 geboden) om de sabbat te houden, Hij sprak er duidelijk bij dat dit een teken was tussen Hem en het Joodse volk.

Toen Jezus Zijn bediening op aarde startte ontstonden er al snel conflicten met de farizeeërs en sadduceeërs over de sabbat. Jezus genas namelijk meerdere mensen van ziektes en demonen op de sabbat, dat was volgende de religieuze leiders niet de bedoeling. Zij waren vergeten waarom God de sabbat had ingesteld, niet als koud religieus gebod maar juist ter wille van de mens!

Jezus maakte duidelijk dat Hij de Heer van de sabbat is, en dat het helpen van mensen op de sabbat juist iets is wat God van je verwacht. De ware rust vinden we namelijk IN Christus, Hij is HET beeld van de sabbat.

In deze video wil ik de vraag gaan behandelen of je nou op de zaterdag of de zondag je rustdag houd als christen. Of zal er nog een 3e optie zijn?

Aanbevolen boeken:

Wake up van Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort

Volg je ons al op YouTube?