“Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen , overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.”

Hebreeën 8:5 HSV

In het boek Exodus vinden we een gedetailleerd verslag van hoe Mozes een tabernakel moest maken waar het Joodse volk God kon aanbidden. De tabernakel was onderverdeeld in de voorhof, het heilige en het heilige der heilige waar specifieke voorwerpen stonden:

– De poort

– Het brandofferaltaar

– Het wasvat

– De kandelaar

– De tafel met de 12 toonbroden

– Het reukofferaltaar

– De ark van het verbond

In de Hebreeënbrief lezen we later dat alles wat Mozes getoond was om te bouwen een beeld is van de hemelse tabernakel! Elk voorwerp in de tabernakel is een schitterend beeld van de Heere Jezus.

In deze video wil ik deze mooie beelden gaan behandelen zodat je hopelijk ook gaat zien wat een enorme rijkdom er zit in het verhaal van de tabernakel!

Aanbevolen boeken:

– Wake up van Arno Lamm en Emile-Andre Vanbeckevoort

– Jezus vinden in de tabernakel van Krista Tavernier

Volg je ons al op YouTube?