“Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in.”

Jozua 6:20 HSV

In deze video wil graag drie voorwerpen bespreken die we in de Bijbel tegenkomen: De sjofar, talliet en de zalfolie.

De sjofar is een ramshoorn die vaak werd ingezet bij de strijd! Dit machtige geluid klonk dan vlak voordat de strijd losbrak, dan zie je mooi in het verhaal van de muren van Jericho. Ook vandaag de dag kan de sjofar gebruikt worden voor de geestelijke strijd die gevoerd wordt in de hemelse gewesten. Niet dat dit dan een voorwerp word met bijzondere krachten, maar wel als het samengaat met…. GELOOF!

De talliet is een gebedssjaal die de Joden moesten dragen met kwastjes aan de hoek en een blauwpurperen draad erin. Dit moest het Joodse volk herinneren aan de geboden van God zodat ze niet in hoererij vielen. Deze mantel wordt later in de verhalen van Samuel, Elia en Elisa gebruikt om iets uit te beelden wat er op dat moment gebeurde in de geestelijke wereld. De bloedvloeiende vrouw uit Mattheus 9 raakte de talliet van Jezus aan waardoor ze genezen werd!

De zalfolie is een olie waarmee vaak mensen of voorwerpen in de Bijbel werden gezalfd. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het aanstellen van koningen en priesters. In het Nieuwe Testament zegt Jakobus dat zieke mensen gezalfd dienen te worden in combinatie met gebed zodat iemand zal genezen. De zalfolie is een schitterend beeld van de Messias (dit betekend “gezalfde”) zelf!

Aanbevolen boeken:

De gezalfde bruid van Robin Prijs

Volg je ons al op YouTube?