“Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar wreed.”
Spreuken 12:10 NBV

Wist je dat God ook spreekt door kleuren, dieren en getallen? Misschien zijn niet de eerste onderwerpen die je wil onderzoeken als christen, geloof me het zijn reuze interessante onderwerpen! Elke kleur heeft in de Bijbel een hele specifieke betekenis zoals het rode bloed, de groene natuur en het koninklijke purper. (paars)

Datzelfde geldt ook voor dieren, God geeft hele specifieke instructies hoe we als christenen met dieren horen om te gaan. Zo moesten de dieren genoeg rust krijgen en mocht een rund niet gemuilkorfd worden als hij aan het dorsen was. God vergeet geen musje, elk leven is kostbaar is Zijn handen. Een aantal dieren komt vaak terug in de Bijbel en staan ergens symbool voor. Zo is de leeuw een koninklijk dier en staat het symbool voor moed en de jacht. De slang staat dan weer symbool voor listigheid en andere zondes zoals waarzeggerij en roddels.

Ten slotte spreekt God ook door getallen, en vaak ook! Als je gaat kijken naar de getallen zie je steeds meer van de perfectie van de Bijbel als geheel. Of het nu gaat om het getal van de genade 5, het getal van de mens 6, het getal van de volheid 7 of het getal van een nieuw begin 8. Je zal zien dat dit een een heel leuk en leerzaam onderwerp is!

Volg je ons al op YouTube?