“Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.”

Galaten 3:28 NBV

Er wordt wel eens gesuggereerd dat de Bijbel slavernij zou goedpraten of accepteren. Zo staan er in het Oude Testament dat de Israëlieten slaven mochten kopen uit de omringende volken. Het is m.b.t. dit onderwerp makkelijk om één tekst uit de Bijbel uit zijn context te halen en te denken dat God inderdaad slavernij goedkeurt.

Allereerst zal je moeten gaan kijken wat de Bijbel in zijn geheel zegt over dit onderwerp en wat een slaaf in die tijd was. Het is moeilijk om je soms duizenden jaren terug in de tijd te verplaatsen, toch is dat cruciaal als het over dit onderwerp gaat. Wij denken vaak aan een slavendrijver die met een zweep zijn slaven afbeult met harde arbeid. In het verleden zijn er inderdaad mensen geweest die de Bijbel misbruikt hebben voor hun eigen kwade begeertes.

In de tijd van de Bijbel was en slaaf vaak een werknemer van iemand. Deze werknemer mocht zeker niet uitgebuit worden en hij kon zelfs trouwen met de dochter van de baas. Jezus zegt dat je je naaste moet liefhebben als jezelf, en maakt hier geen uitzondering op slaven. Paulus trekt deze lijn door en zegt dat iedereen in Christus één is.  Ook legt hij een vergelijking dat ieder mens die niet opnieuw geboren is, wel een slaaf is van de zonde. Als christenen zijn we daarvan bevrijd en zijn we nu dienstbaar gemaakt aan Christus!

Volg je ons al op YouTube?