Er is maar één waarachtig Evangelie
Schrijver
Jeffrey de Neef
Datum
02 augustus 2021

Er is maar één waarachtig Evangelie, en maar één ware Gemeente! Zo die staat, vind je niet 🙂 De vraag is dan wat het Evangelie en de Gemeente precies zijn.

Het Evangelie:

God werd een Mens (Jezus), liet zich vrijwillig en onschuldig kruisigen voor de zonden van de wereld. Na drie dagen stond Hij weer ops uit de dood. Als je je bekeert van je zonden en het offer van God aanvaard door deze dingen te geloven en te belijden wordt je opnieuw geboren en komt de Heilige Geest in je wonen! Dat hoeft niet verplicht op een specifieke locatie of door goedkeuring van een mens maar kan ook gewoon op het werk of thuis. (God ziet je hart aan) Daarna laat je je dopen in water.

De Gemeente:

Vanaf het moment dat je opnieuw geboren bent, hoor je bij de ware Gemeente die in de hemel opgeschreven staat. (Hebreeën 12:22-24) De Gemeente van de eerstgeborenen, waarvan je naam in het boek des levens staat. De Sameritaanse vrouw vroeg aan Jezus op welke plek ze God moesten aanbidden. Jezus antwoorde dat dit Jeruzalem was maar dat de tijd NU aangebroken was dat de ware aanbidders God zouden gaan aanbidden in Geest en waarheid en dat de locatie of plek van aanbidding er niet meer toe zou doen. (Johannes 4:19-24) Je kan God alleen aanbidden in Geest EN waarheid als je opnieuw geboren bent en een heilig leven leidt.

Je kan jarenlang naar een gemeente gaan en denken dat je naar de hemel gaat omdat er elke week wordt gepredikt hoe geweldig je gemeente is en hoe uitverkoren je wel niet bent dat je daarbij mag horen. MAAR als je zelf in het duister leeft en zondige dingen doet (seks voor het huwelijk, pornografie kijken, drugs gebruiken, wilde feesten houden met veel drank etc.) en je daarvan niet bekeert zegt de Bijbel dat je voor eeuwig zal omkomen. (Galaten 5:16-21,1 Korinthe 6:9-10)

Dan kan je later bij God staan en zeggen dat je elke week trouw je gemeente hebt bezocht, maar als dit niet samen gaat met gehoorzaamheid is het niks waard, een dode religie en schijnheiligheid.

Gerechtigheid en recht te doen is voor de HEERE verkieslijker dan een offer. Spreuken 21:3 HSV

Ben jij opnieuw geboren EN leef je een heilig leven?

Een wijze vreest en keert zich af van het kwade, maar een dwaas gaat zich te buiten en waant zich veilig. Spreuken 14:16 HSV

Volg je ons al op YouTube?