Schrijver
Derek Prince
Datum
17 augustus 2021

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 2 Korinthe 10:4 HSV

In 2 Korinthe spreekt Paulus over ‘bolwerken’. Een andere vertaling zegt ‘bolwerken in onze gedachten’. Wat zijn die bolwerken? Over dit onderwerp heb ik veel nagedacht en van daaruit wil ik enkele dingen noemen…

Een veel voorkomend bolwerk is ‘trots’. Het allergrootste bolwerk is het denken van de mens is trots – zelfzuchtige, op zelfbehoud gerichte, zelf verheerlijkende trots. Er zijn meerdere vormen van trots.

Ook trots over de eigen denominatie – elitair denken – is een voorkomende verschijningsvorm. Sommige mensen zeggen (of denken): ,,Ik weet waar wij als kerk voor staan; vertel me niets wat afwijkt van de leerstellingen van mijn denominatie – zelfs al staat het in de Bijbel.” We kunnen hier te maken hebben met een Baptist, een Gereformeerde, een Pinksterbroeder, iemand uit charismatische kringen, een Hervormde of een Rooms-Katholiek…. de lijst is eindeloos. Als iemand blijft vasthouden aan alles wat onder een bepaald etiketje valt – Protestants of Katholiek, Evangelisch, Pinkster of wat dan ook – dan heeft die persoon naar mijn mening een bolwerk van trots in zijn geest.

Een bolwerk dat uit trots kan voortkomen is “VOOROORDEEL” – Je hebt je mening, je oordeel over iemand, over een beweging of over een gebeurtenis al klaar voordat je de feiten en achtergronden hebt gehoord. Dat is bekrompen. Het is arrogant. En het is afbrekend. Een bolwerk dat hiermee samenhangt, maar toch heel verschillend is, is: “VOORINGENOMENHEID” Je denkt iets te weten, terwijl je het eigenlijk niet weet: je doet alsof je een helder beeld hebt van iets, terwijl dat niet zo is.

 

Volg je ons al op YouTube?