Schrijver
Jeffrey de Neef
Datum
24 augustus 2021

Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en voor mij was zij groot:

Er was een kleine stad met weinig mensen erin. Een groot koning trok ertegen op en omsingelde die. Hij bouwde er grote bolwerken tegenaan. Daar trof men een arme, wijze man aan. Hij redde de stad door zijn wijsheid, maar geen mens dacht aan die arme man.

Toen zei ik:

Wijsheid is beter dan kracht, maar de wijsheid van de arme wordt veracht en zijn woorden worden door niemand gehoord. Woorden van wijzen, in rust aangehoord, zijn beter dan het geroep van hem die over de dwazen heerst. Wijsheid is beter dan wapentuig, maar één zondaar bederft veel goeds.
Prediker 9:13-18 HSV

Arme wijze man…….hij had de wijsheid om de kleine stad te redden maarja hij was arm, had geen status binnen de stad dus werd er simpelweg niet naar zijn advies geluisterd. De zogenaamde “wijzen” van de stad hadden wel het aanzien en de stem om gehoord te worden maar hadden niet de oplossing om het leger van de grote koning te verslaan.

De wijsheid is niet altijd verpakt in een groot huis, dikke bankrekeningen en andere dingen die wij vandaag de dag als “succesvol” zouden bestempelen. Soms verbergt de wijsheid zich in eenvoud en nederigheid, rustig afwachtend wie er naar hem toekomt om advies te krijgen.

 Ditzelfde principe kunnen we ook vinden in de brief van Jakobus:

Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen:

Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank, hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen?
Jakobus 2:1-4 HSV

Het is verleidelijk om iemand te beoordelen op hoe iemand eruitziet, spreekt, succes heeft in het leven etc. maar als we daadwerkelijk de wijsheid willen achterhalen kijken we naar WAT er gezegd wordt i.p.v. WIE het zegt. Dat betekent niet dat we niet naar hun levenswandel en vruchten hoeven te kijken, maar pas op dat je niet iemand te snel oordeelt op zijn/haar uiterlijk en/of gedrag. We hebben het Woord van God gekregen om zaken te toetsen, dat doen we niet op ons gevoel want het gevoel wordt getoetst aan de Bijbel.

Kijk naar Paulus, een vroegere vervolger van het Evangelie en toen kreeg hij de meeste openbaringen ergens in een woestijn van Arabië. Wat moesten de volgelingen van Jezus in die tijd gedacht hebben, wat moeten we met die Paulus? Ook Paulus was na zijn wedergeboorte niet altijd een rijk succesvol persoon naar de maatstaven van deze wereld, maar hij was steenrijk in de Geest.

 

Volg je ons al op YouTube?