Het volgende aanvalswapen is nog directer en specifieker gerelateerd aan de Bijbel, namelijk de prediking of verkondiging van Gods Woord. Dit heeft niks te maken met prediking van andere dingen, zoals filosofische onderwerpen, politieke ideologieën of zelfs verheven theologie.

We beginnen ons onderzoek naar Bijbelse prediking van Gods Woord met een ernstige opdracht die Paulus geeft aan Timotheüs. We lezen in 2 Timotheüs 4:1-4:

Ik bezweer u , ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
2 Timotheüs 4:1-4 HSV

Uit deze tekst kunnen we enkele belangrijke dingen halen. Allereerst de ernst van de opdracht. Die wordt gegeven met God en Christus Jezus als getuigen, waarna hij Christus voorstelt als de Rechter die de levenden en de doden zal oordelen, in het licht van Zijn komst en Zijn komende Koninkrijk. Het is één van de ernstigste opdrachten, die ooit aan een dienstknecht van God gegeven zijn. Ten tweede is de opdracht: het Woord prediken. Dat geeft de prediker enorme verantwoordelijkheid voor wat hij predikt. Er wordt gezegd dat Jezus de levenden en de doden oordeelt, waaruit blijkt dat de prediker rekenschap aan de Heer zal moeten afleggen van de boodschappen die hij preekt.

Dit is een ernstige waarschuwing om niet te zwichten voor de wensen van rebelse luisteraars die zichzelf willen behagen en niet de waarheid willen horen. Het soort mensen dat op zoek is naar predikers die precies prediken wat zij graag willen horen. Wees gewaarschuwd: de Bijbel leert dat niet iedereen de waarheid zal ontvangen. Hoe dan ook, ondanks tegenstand of kritiek, de opdracht blijft het Woord van God te prediken. De Bijbel heeft veel ze zeggen over het effect en de uitwerking van Gods Woord. In Jesaja 55:11 staat:

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
Jesaja 55:10-11 HSV

Opnieuw zegt God in Jeremia 23:29:

Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE , of als een hamer die een rots verplettert?
Jeremia 23:29 HSV

En dan in Hebreeën 4:12 een tekst die we al eerder citeerden:

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
Hebreeën 4:12 HSV

Er schuilt geweldige kracht in het gepredikte of geproclameerde Woord van God. Het heeft gegarandeerd effect. De Bijbel belooft dat het niet leeg zal terugkeren, maar een uitwerking zal hebben die God behaagt. Als een hamer zal het elke rots verpulveren die Zijn doeleinden in de weg staat. Zijn Woord is als een scherp zwaard dat tot in de diepste plekken van de menselijke persoonlijkheid doordringt, en dat de geheimen van het mensenhart en zijn gedachten blootlegt.

Bron: Geestelijke strijd van Derek Prince

 

 

Volg je ons al op YouTube?