Tijdens de Bijbelschool worden heel wat vragen behandeld. Om meer en makkelijker inzichtelijker te maken waar de desbetreffende video`s over gaan staan hieronder de vragen van deel 1 t/m deel 50.

Alle video`s kan je kijken via onze YouTube en BitChute kanalen:

https://www.youtube.com/channel/UCR9OW-Dqz-pNQ5b7KU6rurA?view_as=subscriber

https://www.bitchute.com/channel/jNDCZqc5E2Wd/

1. B1. GELOVIG of ONGELOVIG?

2. Wat geloof je?
3. Wat betekent Evangelie?

4. B2. Hoe word je een KIND van God?

5. Waarom moet je opnieuw geboren worden?
6. Hoe wordt je dan opnieuw geboren?

B3. De KRACHT van de WATERDOOP!

7. Wat is de waterdoop?
8. Wat zijn de voorwaarden bij de waterdoop?
9. Zit er redding in de waterdoop?
10, Ben je gered als je niet gedoopt bent?

11. B4. Eerst BEKEREN of GELOVEN en BELIJDEN?

12. Wat is bekeren?
13. Wat is geloven en belijden?

B5. De Bijbel is LEVEND en KRACHTIG!

14. Is de Bijbel betrouwbaar?
15. Hoe kan je de Bijbel het beste lezen?
16. Kan het (teveel) lezen van de Bijbel je Geest doden?

B6. PROFETIE in de Bijbel!

17. Wat is (Bijbelse) profetie?

18. B7. Wie is GOD?

B8. Onze God is BOVENnatuurlijk!

19. Wat is de streeptheologie?

20. Wat betekent dunamis?

21. B9. Wie is JEZUS?

22. Was Jezus ook God toen Hij op aarde liep in menselijke gedaante?

B10. De KRACHT van het KRUIS!

23. Waarom moest Jezus aan het kruis?

B11. De VERVULDE profetieën van Jezus!

24. Welke profetieën heeft Jezus vervuld en gaat hij nog vervullen?

25. B12. Wie is de HEILIGE GEEST?

26. Wat zijn de taken van de Heilige Geest?

27. B13. Vader, Zoon en Heilige Geest (3 en toch 1?!)

28. Er is toch maar één God?
29. Staat God hoger dan Jezus?
30. Is er ondergeschiktheid in de drie-eenheid?

B14. WAT zijn en WAAR zijn de GAVEN van de GEEST?

31. Kun je de stem van God verstaan?
32. Zijn de gaven nog voor vandaag de dag?
33. Hoe ontvang je de gaven van de Geest?
34. Wat kunnen belemmeringen zijn voor de gaven?
35. Is het verkeerd om te zeggen dat je een gave hebt?
36. Wat is handoplegging?
37. Kunnen er boze geesten overspringen bij handoplegging?

38. B15. Hoe TOETS je profetieën, tekenen en wonderen?

39. Hoe beproef je een (valse) profeet?

40. B16. Is het spreken in VREEMDE TALEN voor IEDER kind van God?

41. Wat is het spreken in vreemde talen? (tongentaal)
42. Hoe weet je of dingen echt van God zijn en niet van de duivel?
43. Wat is de DOOP in de Heilige Geest?
44. Hoe weet je of je de DOOP in de Heilige Geest ontvangen hebt?
45. Zijn er meerdere vormen van vreemde talen?
46. Waarom zegt Paulus dat niet iedereen in vreemde talen spreekt?
47. Hoe ontvang je de DOOP in de Heilige Geest?
48. Wat kunnen belemmeringen zijn voor het spreken in vreemde talen?

49. B17. WERELDSE of GODDELIJKE liefde?

50. B18. GOEDKOPE of KOSTBARE genade?

51. Wat is genade?
52. Zullen we zondigen opdat de genade toeneemt?

53. B19. RELATIE of RELIGIE?

54. Kan je een relatie hebben met God?
55. Wat is de valstrik van religie?
56. Heeft iedereen die beweert een relatie te hebben met God dit ook?

57. B20. Wet van MOZES, Wet van CHRISTUS of VRIJ van elke Wet?

58. Was de Wet van Mozes goed of slecht?
59. Zijn we nog onder wetten en regels?

B21. De realiteit van de eeuwige HEL

60. Wat is het verschil tussen dodenrijk, hades, hel en gehenna?
61. Wat onderwees Jezus over de hel?
62. Is de hel voor eeuwig?
63. Waarom stuurt God mensen naar de hel?
64. Wat moet je doen om gered te worden?

65. B22. Wat gebeurt er na DE DOOD?

66. Slaapt je ziel na de dood?
67. Krijg je een 2e kans na de dood?
68. Wat is het dodenrijk? (Sheol/Hades)
69. Wat zegt de Bijbel over de opstanding van de doden?
70. Wat is het verheerlijkt lichaam?
71. Wat is het eeuwig oordeel?

B23. Wie BID…… die ONTVANGT!

72. Wat is bidden?
73. Wanneer bid je?
74. Bestaat er een hemelse rechtbank?
75. Hoe bid je?
76. Waarom ontvang je niet waar je voor bid?

77. B24. Hoor je als christen te VASTEN?

78. Wat is vasten?

B25. Laten we Jezus aanbidden in GEEST en WAARHEID!

79. Waarom aanbidden we God?
80. Hoe aanbidden we God?

81. B26. Ben je een CHRISTEN, DISCIPEL of SLAAF?

82. Wat is een christen?
83. Wat is een discipel?
84. Ben je gelijkvormig aan Jezus?
85. Wat is een slaaf?
86. We zijn toch vrij als zonen na de wedergeboorte?
87. Is het zwaar om Jezus te gehoorzamen?
88. Wat krijg jij straks te horen van God?

B27. Het VLEES vs de GEEST

89. Wat is het vlees?
90. Wat zijn de werken van het vlees?
91. Wat zijn de werken van de Geest?

92. B28. Blijf WEG van zonde! en Is IEDERE zonde GELIJK?

93. Wat is zonde?
94. Iedereen is een zondaar…..toch?

B29. Word deze wereld NIET gelijkvormig!

95. Waar richt de wereld zich op?
96. Kan de wereld je besmetten?

97. B30. De VREZE des HEEREN, ouderwets of noodzakelijk?

98. Wat is de vreze des Heeren?

99. B31. Zijn christenen ARME ZONDAARS of HEILIGEN?

100. Wat betekend heilig?

101. B32. Worden we gered uit GELOOF of WERKEN?

B33. Echt geloof is LEVEND, ZICHTBAAR en HOORBAAR!

102. Wat is echt Bijbels geloof?

103. B34. Hoe GROEI je in GELOOF zodat je VRUCHTEN krijgt?

B35. Jezus volgen kost je ALLES! (en levert je ook ALLES op!)

104. Wat zijn de prijzen die je moet betalen om Jezus te kunnen volgen?

105. B36. Zijn ALLE mensen AUTOMATISCH Gods kinderen?

106. B37. EENS gered ALTIJD gered?

B38. RIJKDOM of ARMOEDE?

107. Waar ligt jou prioriteit?
108. Hoor je als christen arm te zijn?
109. Was Jezus rijk?
110. Hoe leefde de eerste christenen?
111. Wat zegt de Bijbel over het welvaartsevangelie?

B39. De WIJSHEID van deze wereld is voor God maar DWAASHEID!

112. Is het Evangelie aanstootgevend voor intellectuelen?
113. Bestaat er ook een duivelse vorm van wijsheid?

B40. ECHTE vrienden BLIJVEN vrienden!

114. Wat zegt de Bijbel over echte vriendschap?

B41. VERTROUW op God vanaf je JEUGD!

115. Hoe kan je de juiste weg gaan als jongeling?

116. B42. Hoor je als christen te EVANGELISEREN?

117. B43. Hoe EVANGELISEER je zoals JEZUS?

118. Waar onderwees Jezus het meeste in?

B44. Vind de PERSOON van VREDE!

119. Wat is de persoon van vrede?
120. Hoe vind je de persoon van vrede?

B45. Het loon van GASTVRIJHEID!

121. Wat zegt de Bijbel over gastvrijheid?
122. Hoe behandel je vluchtelingen?

B46. De VORMING in de WOESTIJN

123. Wat is de geestelijke woestijn?

124. B47. Wanneer ben je een FARIZEEËR?

125. Wie waren de farizeeërs?
126. Maakt het houden aan wetten en regels je tot een farizeeër?
127. Maakt het (veel) lezen van de Bijbel je tot een farizeeër?
128. Maakt het corrigeren van anderen mensen je tot een farizeeër?
129. Kunnen/mogen we elkaar corrigeren/vermanen?

130. B48. Mag je als christen nou WEL of NIET oordelen?

B49. HOOGMOEDIG of MOEDIG?

131. Wat is de oorsprong van hoogmoed?
132. Is het oproepen tot bekering hoogmoedig of moedig?
133. Is oordelen hoogmoedig?

B50. Ben je (te) RADICAAL, FANATIEK, of LAUW?

134. Wat betekend radicaal?
135. Wat betekent fanatiek?
136. Wat betekent lauw?
137. Kan je ook TE radicaal zijn?
138. Hoe radicaal is Jezus?

Volg je ons al op YouTube?