Tijdens de Bijbelschool worden heel wat vragen behandeld. Om meer en makkelijker inzichtelijker te maken waar de desbetreffende video`s over gaan staan hieronder de vragen van deel 51 t/m deel 100.

Alle video`s kan je kijken via onze YouTube en BitChute kanalen:

https://www.youtube.com/channel/UCR9OW-Dqz-pNQ5b7KU6rurA?view_as=subscriber

https://www.bitchute.com/channel/jNDCZqc5E2Wd/

B51. KERK, GEMEENTE of COMMUNITY?

139. Wat is jou beeld van een kerk of gemeente?
140. Wat is een gemeente?
141. Hoe wordt een groep discipelen een gemeente?
142. Wat is een community?
143. Wat is het doel van een gemeente/community?
144. Wanneer heb je een gezonde gemeente?

B52. De 7 BEELDEN van de GEMEENTE!

145. Wat zijn de 7 beelden van een gemeente?

B53. Een beetje ZUURDEEG doorzuurt het HELE deeg!

146. Wat is zuurdeeg?
147. Kan/moet je iemand bij onbekeerde zonde de gemeente uitzetten?

B54. EENHEID of VERDEELDHEID?

148. Moet er eenheid of verdeeldheid zijn in het lichaam van Christus?

B55. De KENMERKEN van een SEKTE

149. Wat is een sekte?
150. Wanneer is een kerk een sekte?
151. Wat zijn de kenmerken van een sekte?

B56. Wat IS en DOET het AVONDMAAL?

152. Wat is het avondmaal?
153. Waarom ongezuurd brood en wijn?
154. Hoe vaak kan/moet je het avondmaal vieren?
155. Wanneer kan/mag je aan het avondmaal?

B57. Leiderschap: Een DIENENDE autoriteit!

156. Waar moet je aan voldoen als leider?
157. Kan je jezelf stellen als leider?
158. Is er een minimale leeftijd voor leiderschap?
159. Kan/mag een leider je iets opdragen/bevelen?

B58. De Apostel en De Profeet

160. Wat is een apostel?
161. Wat is een profeet?
162. Wat zijn de taken van een profeet?
163. Wat zijn de taken van een apostel?
164. Zijn er nog apostelen en profeten?

B59. De Evangelist en De Leraar

165. Wat is een evangelist?
166. Wat is een leraar?
167. Iedere christen als leraar?
168. Wat zijn de taken van een evangelist?
169. Wat zijn de taken van een leraar?

B60. De Herder

170. Wat is een herder?
171. Wat zijn de taken van een herder?

172. B61. Hoe krijg je een OPWEKKING?

173. Wat is een opwekking?

B62. De GLORIE is het DOEL!

174. Wat is de glorie? (shekinah)
175. Wat zijn de voorwaarden voor de glorie?

B63. Roddelen doe ik niet!

176. Wat is roddel?
177. Hoe stop je roddels?

B64. Geef jij je GELD aan God? (liefdadigheid)

178. Moet een christen verplicht tienden betalen?
179. Wat heb je voor je minste gedaan?
180. Moeten we voorzien in de fulltime bediening?

181. B65. Wie is de DUIVEL? (de geestelijke oorlog!)

182. B66. ZIEKTE of GENEZING? (geneest God altijd?)

183. Is ziekte van God of de duivel?
184. Kunnen christenen genezing claimen?
185. Kan er ziekte zijn voor de glorie van God?
186. Kan er ziekte zijn door ongehoorzaamheid?
187. Wat te doen bij ziekte?

B67. Het GEVAAR van OCCULTISME!

188. Wat is occultisme?
189. Waarom wordt occultisme steeds populairder?
190. Wat is het doel van de satan met occultisme?
191. Wat zegt de Bijbel over occultisme?

B68. BEVRIJD van DEMONISCHE banden!

192. Wat zijn demonen?
193. Kunnen christenen demonisch gebonden zijn?
194. Hoe werp je demonen uit?
195. Kan elke christen demonen uitwerpen?
196. Hoe blijf je vrij?

B69. MANIFESTATIES van de Geest?!

197. Is het nou van God of de duivel?
198. Het uitdrijven van demonen?
199. Het spreken in vreemde talen?
200. Vallen in de Geest?
201. Lachen in de Geest?

B70. Wie ZIJN en wat DOEN de ENGELEN?

202. Wie zijn de engelen?
203. Wat doen de engelen?

B71. LICHT vs DUISTERNIS

204. Wat zegt de Bijbel over de strijd tussen goed en kwaad?

B72. Het HUWELIJK, een verbond voor het LEVEN!

205. Wat is de Bijbelse betekenis van een huwelijk?
206. Wat zijn de (Bijbelse) richtlijnen voor een goed huwelijk?
207. Gaat een ongelovige naar de hemel door een huwelijk met een gelovige?

B73. Wat vind Jezus van SCHEIDEN en OVERSPEL?

208. Wat vind Jezus van scheiden?
209. Wat vind Jezus van overspel?

B74. Kinderen en opvoeding (jong geleerd, oud gedaan)

210. Wie staat er op de 1e plaats?
211. Hebben kinderen een kleinere Heilige Geest?
212. Wat zegt de Bijbel over de opvoeding van kinderen?

213. B75. Wat zegt de Bijbel (en de wetenschap) over SEKS?

214. Waarom wil God dat je wacht met seks tot het huwelijk?
215. Wat zijn de gevaren van pornografie?

216. B76. Wat zegt de Bijbel (en de wetenschap) over HOMOSEKSUALITEIT en TRANSGENDERS?

217. Wie proberen we te behagen?
219. Zijn we bedwelmd door Babylon?

219. B77. Wat zegt de Bijbel (en de wetenschap) over ABORTUS?

220. Wat is een abortus?
221. Wat is jou mentaliteit tegenover abortus?
222. Is er vergeving voor abortus?

B78. WETTISCH of FEMINISTISCH?

223. Wat is het feminisme?
224. Wat is wettisch?
225. Wat zegt de Bijbel over de positie van man/vrouw?
226. Moet een vrouw zwijgen in de gemeente?
227. Mag een vrouw leiding geven?
228. Wat zegt de Bijbel over hoofdbedekking?

229. B79. Meer gehoorzaam aan GOD of de OVERHEID?

B80. VREEMDELINGEN en MARTELAREN

230. Wat is een martelaar?
231. Ben je een slachtschaap voor Christus?

B81. Als je VRUCHTEN wilt dragen voor God ZAL je worden vervolgd!

232. Welke zegeningen komen uit lijden en vervolging?

233. B82. Hoe REAGEER je op VERVOLGING?

B83. Geef NIET op, volhard tot het EINDE!

234. Wat zegt de Bijbel over het belang van volharden?

B84. God BEPROEFT en VORMT ons tijdens dit leven!

235. Waarom beproeft en vormt God ons in dit leven?

B85. Wees niet bang, want God is bij je! (Hoop doet leven!)

236. Wat zegt de Bijbel over het belang van hoop/hopen?

B86. Vergeven is geen OPTIE, maar een OPDRACHT!

237. Wat zegt de Bijbel over het belang van vergeven/vergeving?

B87. Het is ISRAËL! (Gods liefde voor het Joodse volk)

238. Wat betekend Israël?
239. Heeft Gods Zijn volk verstoten?
240. Zijn christenen ook Joden?
241. Van wie is nu het land?

B88. SABBAT OF ZONDAG?

242. Wat is de sabbat?
243. Wat deed Jezus op de sabbat?
244. Van zaterdag naar zondag?
245. Is het Bijbels om op zondag te vergaderen?

B89. De 7 FEESTEN van GOD

246. Zijn onze huidige feesten Bijbels?
247. Waarom gaf God deze feesten aan de Israëlieten?
248. Horen we de feesten nog te vieren?

B90. Leven we in de eindtijd? en B91 Het preterisme: OPENBARING of DWALING?

249. Wat is de eindtijd?
250. Wat is de grote verdrukking?
251. Wie heeft er nou gelijk?
252. Wat geloven de preteristen?
253. Waar zitten we nu op de tijdlijn van God?
254. Wat zijn de tekenen van de eindtijd?
255. De opname en de wederkomst?
256. Wat zegt de Bijbel over waakzaam zijn?
257. Wat is de dag van de HEERE?
258. Over wie komt Gods toorn?
259. Wie is de antichrist?
260. Wat is het merkteken 666?
261. Wat zegt de Bijbel over de slag van Armageddon?

B92. Het 1000 jarig VREDERIJK!

262. Wat zegt de Bijbel over het komende 1000 jarige vrederijk?

B93. Het EINDE is een NIEUW begin!

263. Waarom komt de satan weer los na 1000 jaar?
264. Wat zegt de Bijbel over de nieuwe hemel en nieuwe aarde?

B94. De BEELDEN van de TABERNAKEL!

265. Wat zegt de Bijbel over de beelden van de tabernakel?

B95. De Sjofar, Talliet en Zalfolie

266. Wat zegt de Bijbel over de Sjofar?
267. Wat zegt de Bijbel over de Talliet
268. Wat zegt de Bijbel over de Zalfolie?

269. B96. Wat zegt de Bijbel over SLAVERNIJ?

270. Wat betekend het woord slaaf?
271. Keurt God slavernij goed?

B97. Het GENESIS dieet (gezond leven)

272. Wat zegt de Bijbel over gezond leven?

B98. KLEUREN in de Bijbel

273. Wat zegt de Bijbel over de betekenis van kleuren?

B99. DIEREN in de Bijbel

274. Wat zegt de Bijbel over de betekenis van dieren?

B100. GETALLEN in de Bijbel

275. Wat zegt de Bijbel over de betekenis van getallen?

Volg je ons al op YouTube?