Machten van de wereld vallen in het niets bij de Almachtige!
Schrijver
Gonneke Machado Bastos
Datum
03 maart 2022

Beste lezers,

Dit blog is eerder een bekentenis. Een bekentenis van vrees. Vrees wat er gaande is in de wereld en vrees voor wat er komen gaat. Om eerlijk te zijn, vind ik alles rondom de oorlog in Oekraïne best beangstigend. Waar gaat het heen met de wereld?

De Coronamaatregelen zijn eindelijk zo goed als de deur uit in Nederland. Het lijkt wel alsof het Corona nieuws plaats heeft moeten maken voor ander nieuws; oorlog wat ineens heel dichtbij lijkt te komen. Het is niet direct om de hoek, maar het is ook zeker niet zo ver van huis als het Midden-Oosten.

Als je internet afzoekt krijg je enorm veel meningen en speculaties over wat de aanleiding zou zijn van de aanvallen en de historie erachter. Wat is waar en wat niet? In Rusland zou er nepnieuws verspreid worden, maar hoe weten we zo zeker dat al het nieuws wat wij voorgeschoteld krijgen op waarheid berust is?

Het heeft mij allemaal wel bezig gehouden de afgelopen tijd. Ik begon een gevoel van onrust te krijgen.
Mijn rust in Jezus maakte plaats voor zorgen over de toekomst. De deur van zorgen had ik open gezet  en de tegenstander heeft daar maar al te goed gebruik van gemaakt. Hij heeft letterlijk onrust gezaaid en dat begon te groeien in mij. Wat als er echt een derde wereld oorlog komt? Zou ik nog wel kinderen willen die opgroeien in deze wereld? Komen de Corona maatregelen en dus onze beperking op vrijheid weer terug? In wat voor generatie groeit mijn zoontje straks op?

In onze slaapkamer hebben we een grote wereldkaart hangen, in deze tijd lijkt de wereld ineens zo overweldigend en groot. De mens valt in het niets vergelijken met de machten en leiders van deze wereld. Maar eigenlijk moet ik anders denken; Bij Jezus vallen de machten en leiders van de wereld in het niets! Hij is de Almachtige! Naast die wereldkaart, hangt ook een letterbord met de woorden van Jezus in Johannes 16 vers 33 ”Heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

Wij wedergeboren discipelen, moeten niet vrezen voor de wereld en daardoor gelijk worden aan die wereld. Nee, wij moeten ons vertrouwen in God stellen door de vernieuwing van ons denken. (Rom. 12:2) De vernieuwing van ons denken; denken vanuit waarheid, denken vanuit God’s woord. Ons denken wordt beïnvloed met hoe we ons voeden. Voeden we ons met het beangstigde nieuws van het journaal en openen we de deur voor de tegenstander? Of voeden we ons met de waarheid van de Bijbel en openen we de deur voor de Almachtige? Als we dat laatste kennen, worden leugens van de wereld ontmaskerd.

Hieronder een aantal teksten van God’s waarheid uit Zijn woord:

‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?” Psalm 56:4-5 HSV

”Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.”
Spreuken 29:25 HSV

”En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem die zowel ziel en lichaam ten gronde kan richten in hel.”
Mattheus 10:28 HSV

“Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.” 
Psalm 62:6-8 HSV

”Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw.”
Psalm 91:1-2 HSV

Door het schrijven van dit blog heb ik mij gevoed met de waarheid van God’s woord. Mij bewapend met het zwaard van de Geest, dat is God’s Woord. (Efeze 6:17)

” Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaar, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”
Hebreeën 4:12 HSV

Al zal er hier oorlog uitbreken met bommen en geweren, God’s Woord, Zijn tweesnijdend zwaard zal het altijd overwinnen!

Gonneke schrijft nog meer blogs die te vinden zijn op haar website: https://waarheiduitzijnwoord.blogspot.com/

Volg je ons al op YouTube?