Er is een heel belangrijke gedachte die we goed tot ons moeten laten doordringen ten aanzien van wonderen en tekenen: ze zijn geen garantie voor waarheid. Het is absoluut noodzakelijk dat te begrijpen. Wonderen en tekenen zijn geen bewijs voor waarheid! Waarheid is al definitief bewezen en vastgelegd: het is het Woord van God. In Johannes 17:17 bidt Jezus tot de Vader en Hij zegt: Uw woord is de waarheid. En in Psalm 119:89 zegt de Psalmist: Voor eeuwig Heere, staat Uw woord vast in de hemel. Niets wat op aarde gebeurt, kan zelfs maar het geringste teken of de kleinste letter van Gods Woord veranderen. Het is voor altijd en eeuwig vastgesteld in de hemel. De Bijbel spreekt veel over tekenen en wonderen. Het Woord zegt er goede dingen over, maar ook dingen die erg beangstigend zijn. In 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 9 lezen we:

De komst van de wetteloze mens (een naam van de antichrist) is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.

Paulus zegt hier dat er zoiets bestaat als ‘valse wonderen en tekenen’. Er zijn dus ware tekenen en er zijn valse tekenen. Ware tekenen getuigen van de waarheid. Bedrieglijke tekenen getuigen van leugens. Satan is heel goed in staat bovennatuurlijke wonderen en tekenen te verrichten. Ongelukkig genoeg zijn er in de charismatische beweging velen die denken dat als iets bovennatuurlijk is, het wel van God moet zijn. Er is geen Bijbelse grond voor die veronderstelling. Satan is zeer bekwaam om krachtige wonderen en tekenen te produceren on zijn leugens te bevestigen, en de reden dat zulke mensen misleid zijn, is omdat ze de liefde voor de waarheid niet aanvaard hebben. Naar zulke mensen zal God een dwaling sturen. Persoonlijk vind ik dit 1 van de meest indringende en beangstigende waarschuwingen in de Bijbel. Als God een dwaling stuurt, reken maar dat je dan zult dwalen…….

Bron: Toetsing van wonderen en tekenen van Derek Prince

https://www.derekprince.nl/webshop/boeken/toetsing-van-wonderen-tekenen/

Volg je ons al op YouTube?