Liefde is één van de mooiste, zo niet DE mooiste emotie die God heeft geschapen in deze wereld! De agape liefde van God is de meest puur gevende liefde die er bestaat! Jezus roept ons op om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En Petrus zegt dat als we groeien in ontzag voor God we uiteindelijk naar de werkelijke onbaatzuchtige liefde zullen toegroeien.

Er staan in de Bijbel verschillende Griekse woorden voor de liefde, en die gaan niet allemaal over deze hoogste vorm van de liefde: agape.

Naast deze goede vorm van liefde vinden we ook vormen van liefde die heel erg op een mens zelf gericht kunnen zijn zoals narcisme en eros. (lust) Paulus zegt tegen Timotheus dat er in de laatste dagen voor de wederkomst van Jezus zware tijden zullen aanbreken omdat de mensen o.a. liefhebbers zullen zijn van zichzelf en zonder de agape liefde zullen handelen. En Jezus zelf zegt dat een toenemende wetteloosheid ervoor zal zorgen dat de agape liefde van God zal verkillen bij de mensen.

Wij leven in een gevaarlijke tijd waarin de wereld lust en narcisme wil vermengen met de liefde van God, maar dat is natuurlijk niet mogelijk!

Pornografie, overspel en andere seks buiten het huwelijk verwoest hele relaties en gezinnen, ook in het lichaam van Christus…… Alleen de kracht van het kruis en de naam van Jezus kan je werkelijk vrijmaken van deze duisternis die al veel mensen naar de hel heeft gebracht.

In deze video wil het grote en belangrijke verschil gaan uitleggen tussen LIEFDE of LUST!

Aanbevolen boeken:

Hypergenade van Michael L. Brown

Onbegrijpelijke liefde van Derek Prince

Wat seks met je doet van Wilkin van de Kamp

Volg je ons al op YouTube?