In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus (tot ergernis van de religieuze leiders) veel omging met zondige mensen! Tollenaars en andere zondaars aten met Jezus en kregen onderwees te horen over het koninkrijk van God. Waarom ging Jezus zoveel met deze groepen om?

Allereerst omdat God LIEFDE is en hij zoveel van de mensen geeft! En juist daarom riep Jezus de zondige mensen zich op om zich te BEKEREN van hun zonden! Dat betekend dat je een andere weg inslaat, je maakt een ommekeer in je denken en daden.

In deze 8e verdiepingsvideo wil ga ik dit belangrijke onderwerp verder behandelen. Jezus ging namelijk niet om met zondaars zodat ze zondaars konden blijven maar om ze het Evangelie te vertellen van bekering van zonden!

Aanbevolen boeken:

De pijlers van het Christelijk geloof van Derek Prince

Bekering en wedergeboorte van Derek Prince

Volg je ons al op YouTube?