Hoor je als christen je rustdag nou te houden op de zondag of de sabbat?(de zaterdag) Dat is een vraagstuk die wel eens voor verhitte discussies kan zorgen onder christenen. Is het nou een onderdeel van de wet van Mozes waar wedergeboren christenen niet meer onder vallen of kan je in de Bijbel zien dat al voor de wet van Mozes de 7e dag gezegend was?

Datzelfde geldt voor het wel of niet vieren van de Joodse feesten, of moeten we juist zeggen Gods feesten?

Welke bedoeling heeft God met de sabbat, de feesten en de wet van Mozes? Dat zijn heel wat interessante vragen die in deze video besproken zullen worden.

Aanbevolen boeken:

Wake up van Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort

De feesten des Heeren van H.B. Slagter

Volg je ons al op YouTube?