Weet je dat jouw Godsbeeld ook voor een groot deel bepaald hoe je naar jezelf en naar de wereld kijkt? Het is daarom zo belangrijk dat je snapt wie God is en hoe Hij naar je kijkt! In het Christendom vandaag de dag worden verschillende beelden geschetst van hoe God kijkt naar jou, de wereld en jou levenswandel daarin. Soms is dat een hele boze god waarvan je nooit weet of je later wel bij Hem mag zijn, en soms is dat een god waarvan alles kan en mag omdat je toch als vergeven zou zijn.

In deze verdiepingsvideo worden o.a. de volgende vragen behandeld:

Wie is God?

Is de God van het Oude Testament dezelfde God als die van het Nieuwe Testament?

Hoe kijkt God naar jou?

Worden we gered uit geloof of werken?

Is Gods liefde gebaseerd op onze prestaties?

Is de oorlog voorbij? (eens gered, altijd gered?)

Zijn onze toekomstige zonden ook al verzoend?

Moeten zonden nog beleden worden?

Aanbevolen boeken:

De pijlers van het Christelijk geloof van Derek Prince

Hypergenade Michael L. Brown

Eens gered, altijd gered? van David Pawson

Volg je ons al op YouTube?