Er is maar één waarachtig Evangelie! Het woord “Evangelie” betekent “goed nieuws”, dus wat is het goede nieuws wat wij als christenen kunnen brengen aan een verloren wereld?

1. Jezus werd voor onze zonde aan de kruisdood overgeleverd door God de Vader.

2. Jezus werd begraven.

3. God wekte Hem op de derde dag uit de dood op.

4. Wij ontvangen vergeving van zonde (rechtvaardiging) door deze feiten te geloven.

Veel sektes brengen een ander evangelie, daarom is het belangrijk om te kijken welke dwalingen er zijn binnen het Christendom zodat we ons hierdoor nooit laten misleiden. Want elk ander evangelie dan dat hierboven beschreven staat ligt namelijk onder een vloek!

Als je je bekeert hebt van je oude leven en opnieuw geboren bent woont de Heilige Geest in je en wordt je bevrijd van de vloek van een ander evangelie!

Aanbevolen boeken:

Het fundament van het Christelijk geloof van Derek Prince

Terug naar de eerste gemeente van Gospel Fellowships

Bolwerken neerhalen van Derek Prince

De schrift recht snijden van Jildert de Boer

Volg je ons al op YouTube?