De Bijbel zegt dat als je vruchten wilt dragen voor het koninkrijk van God dit samengaat met vervolging. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! Tegelijkertijd hoeven we nooit bang te zijn of bezorgd want zelfs als doden ongelovigen ons lichaam, de ziel is veilig bij God!

In het einde der tijden zal het merkteken van het beest verschijnen, wat kunnen we hiervan verwachten? Zou het soms iets te maken kunnen hebben met een nieuw controlesysteem wat we langzamerhand over heel de wereld uitgerold zien worden? De christenvervolging die er veel op de wereld zal binnenkort ook Europa en Amerika bereiken en dat stemt tot nadenken. In hoeverre ben jij bereid om Jezus ook in de vervolging en het lijden te volgen?

De vaccinatiedruk van de afgelopen twee jaar laat ons al zien met welke argumenten het merkteken straks aan de mensheid zal worden aangeboden. Dat zal in eerste instantie met veel benoemde “bescherming” en “veiligheid” worden gebracht. Maar in de loop van de tijd zal het duidelijk worden dat dit een humanistische misleiding is van de duivel.

In deze video wil ik gaan bespreken wat de vervolging inhoud die er gaat komen en hoe niks ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus!

Aanbevolen boeken:

Foxe’s book of martyrs van John Foxe

De Christenreis van John Bunyan

Christen, discipel of slaaf van Torben Sondergaard

Volg je ons al op YouTube?