Juist voor een tijd als deze! (1)
Schrijver
Jeffrey de Neef
Datum
25 maart 2023

En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.
Openbaring 5:5 HSV

Al sinds het begin van de terugkeer van de Messias naar de hemel op hemelvaartsdag houden Zijn volgelingen zich bezig met de vraag wanneer Jezus terugkomt om het Koninkrijk van God op aarde definitief te vestigen. Er zijn de afgelopen +- 2000 jaar al heel wat geleerden geweest die beweerden dat ze de dag en de uur wisten waarop Jezus zou terugkeren op de Olijfberg in Jeruzalem. Maar de datums kwamen en gingen vervolgens weer voorbij, en nog steeds geen Messias…. Sommige mensen houden zich geeneens bezig met de wederkomst, ze leven liever in het heden en zien het vanzelf wel als het zover is. Wat is nou een Bijbelse instelling als het gaat om het verwachten van de Messias?

1. Niemand weet de exacte dag en uur van de wederkomst van Jezus, om dit te beweren gaat rechtstreeks tegen de Schrift in:Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Markus 13:32 HSV

2. Als Christen hoor je waakzaam EN bereid te zijn als de Messias terugkomt om Zijn koninkrijk te vestigen: Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
Mattheüs 24:42-44 HSV

3. Christenen die Jezus volgen en verwachten zullen HANDELEND aangetroffen worden als Hij terugkomt, dus niet passief achterover leunend: En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Lukas 12:42-44 HSV

4. Als Christenen kunnen we wel het SEIZOEN weten dat Jezus terugkomt want voor Zijn volgelingen komt Hij NIET als een dief in de nacht: Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 1 Thessalonicenzen HSV (zie ook Openbaring 3:3)

Als we deze principes in acht nemen wil ik graag iets met jullie delen wat God de laatste maanden regelmatig op mijn hart legt m.b.t. de wederkomst van Jezus. In 2015 maakte God mij wakker uit een lange geestelijke winterslaap door mij te wijzen op het belang van de 4 bloedmanen die in 2014-2015 allemaal (!) vielen op twee Joodse (Bijbelse) feestdagen, namelijk pesach en het loofhuttenfeest. Het was achteraf het begin van een soms lastige en tegelijkertijd mooie Geestelijke weg waar ik ruim 7 jaar erg dankbaar voor ben en uiteindelijk geresulteerd heeft in de online Bijbelschool en deze website.

Zelf ben ik er inmiddels van overtuigd dat het jaar 2030 een heel belangrijk jaar is en dat de Bijbel verschillende malen heel specifiek wijst naar dit jaar. Bedenk wel, ik wijs niet naar de dag en de ure dat Jezus terugkomt maar wel naar het seizoen waarin dit ZOU kunnen gebeuren. Graag presenteer ik mijn “zaak” aan jullie, en dan mag iedereen dat zelf beproeven en daar iets van vinden. Dat zal ik gaan doen in deel 2, tot snel!

Volg je ons al op YouTube?