92. Het 1000 jarig vrederijk!

92. Het 1000 jarig vrederijk!

Bekijk op BitChute Bekijk op YouTube Download presentatie (PDF) Download presentatie (PPTX) “Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan...
91. Leven we in de EINDTIJD?

91. Leven we in de EINDTIJD?

Bekijk op BitChute Bekijk op YouTube Download presentatie (PDF) Download presentatie (PPTX) “En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is,...
89. De 7 FEESTEN van GOD

89. De 7 FEESTEN van GOD

Bekijk op BitChute Bekijk op YouTube Download presentatie (PDF) Download presentatie (PPTX) “De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE , die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn...
88. SABBAT of ZONDAG?

88. SABBAT of ZONDAG?

Bekijk op BitChute Bekijk op YouTube Download presentatie (PDF) Download presentatie (PPTX) “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende...
Volg je ons al op YouTube?