Blogs

Voor deze website schrijven er verschillende christenen blogs:

De bloggers

Hieronder stellen de bloggers zich aan je voor:

Jeffrey de Neef

23-09-2023 zijn Jeffrey en Rebecca in het huwelijksbootje gestapt!

Al vanaf hele jonge leeftijd heb ik Gods aanwezigheid in mijn leven mogen ervaren in een toen Geestvervulde gemeente. Omdat ik niet anders wist dacht ik dat het heel normaal was om deze blijdschap, liefde en rust altijd bij mij te mogen hebben. Omdat er geen Bijbelstudie was in de gemeente (behalve een preek op zondag) en dit ook niet aangemoedigd werd deed ik de meeste dingen niet op de Bijbel maar “op het gevoel”.

Het grote probleem van deze denk en leefwijze is dat je “eigen ik” het prima idee vind om een werelds leven te leven met rijkdommen, wereldse pleziertjes, seksuele zondes etc. 

Dat zorgde uiteindelijk voor een hoop ellende in mijn leven (o.a. een pornografieverslaving) en vooral een enorme boosheid/bitterheid naar God toe waarom de dingen in mijn leven niet zo liepen als gepland. Eind 2009 werd ik gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep en ontwikkelde ik daardoor de (ernstige) slaapziekte narcolepsie. Op het dieptepunt in mijn leven ging ik terug naar de Bron eerst zoveel blijdschap en geluk had gekend, en die Bron stelde niet teleur……. Jezus is tenslotte het Levende water!

Nadat ik mij bekeerde van mijn zondes (pornografie, roddels, lauwheid, egoïsme, wereldgelijkvormigheid etc.) ervaarde ik opnieuw sterk Gods aanwezigheid waarna ik Hem vroeg om mij een 2e kans te geven in dit leven. Doordat ik eindelijk zelf de Bijbel begon te lezen braken één voor één alle leugens die de duivel in mijn leven had geplant. Voor mij eerst absolute waarheden bleken sluwe leugens en overleveringen van ouden. (Mattheus 15:1-9)

Omdat ik ervaren heb hoe cruciaal het is dat je ZELF de kennis hebt van Gods Woord heb ik een (gratis) Bijbelschool gemaakt die voor iedereen toegankelijk is. Hopelijk heb jij ook een verlangen om ECHT te weten wie God is, veel plezier met de Bijbelschool!

Gods zegen!

GONNEKE MACHADO BASTOS

waarheiduitzijnwoord.blogspot.com

Hoi mijn naam is Gonneke; een vrouw die Gods wil dienen met heel haar hart. Ik ben getrouwd met mijn man en sinds dit jaar (2021) ook moeder van een gezonde zoon.

Een paar jaar geleden ben ik tot wedergeboorte gekomen. Dit gebeurde toen ik het Jesus café in Emmen bezocht tijdens een worship avond. Zolang ik me kan herinneren heb ik altijd gelooft dat Jezus bestaat en voor mij gestorven was. Maar dat was het dan ook; ik geloofde het alleen maar. Wat miste was ook naleven wat Jezus in de Bijbel zegt, want geloven gaat hand in hand met gehoorzaamheid. Toen mij het evangelie werd uitgelegd werd pas duidelijk dat ik alles behalve gehoorzaam was aan God… Ik was een stelende, liegende, Godslasterende, haatdragende en door het new age sausje, ook nog een afgodendienaar. 

Maar Jezus was hier toch voor gestorven? Het was mij nooit verteld dat je je ook moest bekeren, oftewel afkeren van dit zondige leven. 180 graden draaien en en de zonde de rug toe keren: weer terug naar God! (Handelingen 2:38)

Het zondebesef lande steeds meer en ik begon me door en door slecht te voelen en dit besef heeft me doen bekeren en uiteindelijk ben ik niet lang daarna gedoopt. Mijn oude ik is hierdoor voorgoed onder water begraven en toen ik weer uit het water omhoog kwam veranderde ik in een nieuwe creatie, letterlijk! Ik was Gonneke 2.0 die andere verlangens had gekregen, verlangens om God te dienen en Hem gehoorzaam te zijn. (2 Korinthe. 5:17)

Nu ik steeds volwassener in geloof word, wil ik ook anderen de weg wijzen naar de redding die alleen Jezus kan bieden. Daarom ben ik naast het evangeliseren ook een blog begonnen om via alledaagse onderwerpen het woord in te beschrijven. 1 in de naam van Jezus heeft me gevraagd om deze blogs ook op deze website te publiceren. Ik kijk ernaar uit jullie mee te nemen op avontuur door Zijn woord wat de menselijke wijsheid te boven gaat!

Derek Prince

Dereks verhaal is fascinerend en inspirerend. Het is het verhaal van een man die geboren werd in bevoorrechte kringen en werd opgeleid om in dienst te staan van Engeland, in zijn tijd een grootmacht die de wereld beheerste. Maar Dereks levensloop kreeg een verrassende wending toen God hem van deze bestemming afleidde en bracht op het pad dat Hij met Derek voor had.

In plaats van een positie in het stoffige, academische establishment van één van Engelands meest gerenommeerde universiteiten, bracht God hem letterlijk in de woestijn, als medisch assistent in het Britse Achtste Leger in Noord-Afrika. Hier begon God de intellectuele zelfgenoegzaamheid die de vrucht was van zijn opvoeding en opleiding, laag voor laag af te breken, totdat er niets meer over was dan een diepe liefde voor de waarheid. Het strekt Derek tot eer dat hij zich gewillig overgaf aan dit proces – een houding die tevens aan de basis lag van het succes dat God hem later in zijn leven zou gunnen.

In vele opzichten werd Dereks leven gekenmerkt door vele buitengewone gebeurtenissen en soevereine wonderen van God. Elk van die wonderen had steeds tot doel zijn leven een nieuwe wending te geven, of hem te brengen tot een nieuw en dieper begrip van Gods Woord. Terwijl u dit prachtige verhaal leest, hoop ik dat u met ons meegaat, niet alleen in het herdenken van een rijk en vruchtbaar leven, maar ook in de viering van wat God kan uitwerken door ieder leven dat totaal aan Hem is overgegeven.

Op 24 september 2003 werd Derek Prince in zijn woonplaats Jeruzalem op 88-jarige leeftijd bevorderd tot heerlijkheid. Hij kon terugkijken op een vruchtbaar en betekenisvol leven.